October 01, 2013

मीच तेजोमय आभास


Sea: photo by Thelia Katsiveli, Greece

मीच तेजोमय आभास


जवळ आलीस हरवलीशीपुळणीवर विरणारी लाट जशी
सावरत ओचेपदरखळाळणारया हास्याचा लोट,
स्मिताच्या शुभ्र फेनील गुदगुल्या माझ्या खिन्न तळपायाना करीत,
बागडत गेलीसलाटेलाटेवरछायाप्रकाशाच्या धूसर क्षितिज रेषेपार
अंतर्धान
मी त्यात सूर शून्यात घनघटांच्या बरसातीतभिरभिरलो
भूलभुलैयात सहस्त्रधारा तुझ्या रूपाचाभ्रम ओघळल्या,
अबोध रेषा गुणगुणल्या कानाशीमीच तेजोमय आभास
या सागराच्या उधाणावरचा
अनंतापर्यंत

रेमीजीयस डिसोजा| मुंबई 

टीप:  फोटो थेलिया केट्सिव्लाय, अथेन्स, ग्रीस, यांच्या सौजन्याने सौजन्याने 
~ ~ ~ ~ ~
© Remigius de Souza. All rights reserved.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home